بازرس کل گیلان،اموال تملیکی،سجاد ده ده جانی
مهلت بازرس کل استان گیلان برای تعیین تکلیف تجهیزات پزشکی متروکه در انبارهای منطقه آزاد انزلی 14 بهمن 1401

مهلت بازرس کل استان گیلان برای تعیین تکلیف تجهیزات پزشکی متروکه در انبارهای منطقه آزاد انزلی

بازرس کل استان گیلان در بازدید از انبار های واقع در سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندر انزلی بر مزایده، فروش و امحاء لوازم و تجهیزات پزشکی متروکه در این انبارها تاکید کرد.