بازدارندگی دفاعی،رفع محرومیت،جهادتبیین
افتتاح پروژه هایی به ارزش ۸۲ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال/ دکتر امام پناهی: تلاش مسئولین در رفع کمبودها؛ مصداق جهاد تبیین است 14 بهمن 1401
همزمان با دومین روز از دهه مبارک فجر و با حضور فرماندار رشت در بخش خشکبیجار، انجام پذیرفت؛

افتتاح پروژه هایی به ارزش ۸۲ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال/ دکتر امام پناهی: تلاش مسئولین در رفع کمبودها؛ مصداق جهاد تبیین است

با حضور فرماندار رشت در بخش خشکبیجار، از طرح های متعددی در حوزه ارتباطات، حمایت از مددجویان، عمران شهری و روستایی و انرژی، با ارزش ریالی ۸۲ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال بهره برداری شد.