بارندگی های موسمی
تسریع در آماده سازی تجهیزات و ماشین آلات شهرداری رشت برای مقابله با حوادث غیر مترقبه فصل سرما 19 مهر 1402
شهردار رشت در جلسه شورای مدیران شهرداری تاکید کرد:

تسریع در آماده سازی تجهیزات و ماشین آلات شهرداری رشت برای مقابله با حوادث غیر مترقبه فصل سرما

شهردار رشت به بارندگی های موسمی و نزدیک شدن به فصل سرما اشاره کرد و گفت: تسریع در آماده سازی تجهیزات و ماشین آلات باید اولویت برنامه های سازمان عمران شهرداری و مناطق پنجگانه شهری رشت برای مقابله با حوادث غیر مترقبه باشد.