اهداف دولت سیزدهم
بازدید سرزده سرپرست فرمانداری رشت از سطح ادارات بخش کوچصفهان 18 مرداد 1402
در دور دوم سفر سرپرست فرمانداری رشت به بخش‌های شهرستان رشت، صورت پذیرفت؛

بازدید سرزده سرپرست فرمانداری رشت از سطح ادارات بخش کوچصفهان

سرپرست فرمانداری رشت در بازدید سرزده از سطح ادارات بخش کوچصفهان، وضعیت تکریم ارباب رجوع در این بخش را بررسی کرد.