امیر حسین قاضی زاده هاشمی
انصراف قاضی‌زاده از ادامه رقابت انتخابات ریاست جمهوری 06 تیر 1403

انصراف قاضی‌زاده از ادامه رقابت انتخابات ریاست جمهوری

امیر حسین قاضی زاده هاشمی از ادامه رقابت در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد.