امیدهای آینده ایران
مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است 19 اسفند 1402
رئیسی:

مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است

رئیسی در جمع مردم ایذه گفت: آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم می‌گویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره‌گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره‌گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم روابط ناسالم جای روابط سالم را گرفته باشد و ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.