امتحانات نهایی
چطور امنیت سوالات آزمون نهایی تامین می شود؟ 06 خرداد 1402

چطور امنیت سوالات آزمون نهایی تامین می شود؟

مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش با توجه به اهميت آزمون هاي نهايي براي دانش آموزان، خانواده ها و جامعه؛ در نظر دارد تا طي انتشار سلسله خبرهايي، اقدام به اطلاع رساني مناسب به خانواده ها و دانش آموزان در مورد فرايند امتحانات نهايي نمايد.