امام پناهی،واکسن ،ستاد کرونا
29 آذر 1400
سرپرست فرمانداری رشت، خبر داد؛

۷۷ هزار نفر از جمعیت شهری هنوز دز یک واکسن را تزریق نکرده‌اند

سرپرست فرمانداری شهرستان رشت گفت: از تعداد 537 هزار نفر جمعیت شهری، تعداد 77 هزار نفر تا امروز دز یک واکسن را تزریق نکرده‌اند و همچنین از جمعیت 230 هزار نفری روستایی، تعداد 49700 نفر تا امروز تزریق واکسن را نداشته‌اند‌. یقینا در زمان شیوع سویه جدید ویروس کرونا، افراد واکسن نزده ناقلین به واکسن زده‌ها خواهند بود.