امام پناهی،سرپرست فرمانداری،هیات مدیره انجمن فنی مهندسی ، رشت،دانش،شهر هوشمند
15 دی 1400
سرپرست فرمانداری رشت در دیدار با هیات مدیره انجمن فنی مهندسی گیلان، اظهار داشت:

بهره مندی از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و فنی مهندسی در جهت ایجاد شهر هوشمند

حمیدرضا امام پناهی ،سرپرست فرمانداری رشت با تاکید بر اینکه توسعه در دنیا مبتنی بر دانش است،‌گفت:‌ استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و دانش فنی مهندسان برای توسعه متوازن شهرستان و ایجاد شهر هوشمند در دستور کار مدیران باشد.