الگوی توسعه متوازن
ساکنین روستاها از اصلی ترین ذی نفعان منطقه آزاد انزلی 16 دی 1402
سجاد سیاهکارزاده:

ساکنین روستاها از اصلی ترین ذی نفعان منطقه آزاد انزلی

نشست هم اندیشی اعضای شورای اسلامی و دهیاران منطقه آزاد انزلی با محمد سجاد سیاهکارزاده رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در زمینه توسعه همکاری های فی مابین برگزار شد.