اقدامات درمانی اصلی
آخرین جزئیات حادثه تروریستی روز گذشته در کرمان 14 دی 1402

آخرین جزئیات حادثه تروریستی روز گذشته در کرمان

در حادثه انفجار تروریستی روز گذشته در گلزار شهدای کرمان تاکنون ۹۵ نفر به شهادت رسیدند.