اقتصاد پویا
رشد تولید جز با حذف قوانین دست و پا گیر اتفاق نمی افتد / صدور بیش از ۱۸۷ پروانه صنعتی در سال گذشته 26 فروردین 1402
مدیرکل صمت گیلان:

رشد تولید جز با حذف قوانین دست و پا گیر اتفاق نمی افتد / صدور بیش از ۱۸۷ پروانه صنعتی در سال گذشته

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در حاشیه بازدید گفت: رشد تولید و سرمایه‌گذاری مولد، منتج به اقتصاد پایدار و پویا می گردد.