افق توسعه شهر
برگزاری رویداد مردمی رشت ۱۴۲۲ در پیاده راه فرهنگی رشت 20 تیر 1402
رئیس نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت خبر داد :

برگزاری رویداد مردمی رشت ۱۴۲۲ در پیاده راه فرهنگی رشت

۶۳ به گزارش تکتم نیوز حمید رضا آزمون از برگزاری رویداد مردمی رشت ۱۴۲۲ در راستای جلب مشارکت مردم در تدوین چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری رشت خبر داد‌. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت حمید رضا آزمون ، رئیس نوسازی و تحول […]