اظهارات متناقض اصولگرایان
اصولگرایان سال ۸۴ مانع افزایش پلکانی قیمت بنزین شدند و گفتند عیدی ما به مردم است در حالی که زهر هلاهل به کام اقتصاد چکاندند 31 مرداد 1402
روزنامه هم‌میهن مطرح کرد:

اصولگرایان سال ۸۴ مانع افزایش پلکانی قیمت بنزین شدند و گفتند عیدی ما به مردم است در حالی که زهر هلاهل به کام اقتصاد چکاندند

روزنامه هم‌میهن با انتقاد از مواضع و اظهارات متناقض اصولگرایان نوشت: همین آقایان بودند که در سال 84 برنامه چهارم را تغییر دادند و مانع از افزایش پلکانی قیمت سوخت شدند و برای 5 سال آن را لیتری صد تومان ثابت کردند و گفتند که این عیدی مجلس اصولگرا به مردم است! درحالی‌که این زهر هلاهل بود که به کام اقتصاد ایران چکانده شد.