اطلس جامع سرمایه گذاری
قرارداد تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهر رشت به امضا رسید 28 آبان 1402
با هدف شناسایی فرصت ها و ظرفیت های شهر در راستای رونق اقتصادی

قرارداد تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهر رشت به امضا رسید

۳۲ به گزارش تکتم نیوز، قرارداد تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهر رشت با حضور سید حسین رضویان رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر امروز شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ توسط رحیم شوقی شهردار با بخش خصوصی به امضا رسید. ۳۰ فرصت سرمایه گذاری رشت احصاء و تعرفه شود رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی […]