اصول شهرسازی
جلسه ویژه نامگذاری و تعیین تکلیف معابر فاقد نام در منطقه پنج شهرداری رشت برگزار شد 10 خرداد 1402
در ادامه فرآیند تعیین تکلیف معابر فاقد نام شهری رشت؛

جلسه ویژه نامگذاری و تعیین تکلیف معابر فاقد نام در منطقه پنج شهرداری رشت برگزار شد

۱۵ به گزارش تکتم نیوز ، در ادامه سلسله جلساتی با موضوع تعیین تکلیف معابر فاقد نام و به روز رسانی سامانه جامع نامگذاری معابر شهری رشت که به دستور رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی رشت در مناطق پنجگانه شهری رشت در حال انجام است، نهم خردادماه ۱۴۰۲ نشستی در دفتر سید مهدی طبایی […]