اصلاحات بنیادین
بین حرف تا عمل رئیسی، فاصله بسیار است 17 بهمن 1402
نماینده ادوار مجلس:

بین حرف تا عمل رئیسی، فاصله بسیار است

نماینده ادوار مجلس گفت: اگر معترضان آزاد شوند و همچنین مجوز برگزاری اعتراضات و تظاهرات مسالمت‌آمیز صادر شود مشخص می‌شود که صدای اعتراضات شنیده شده است.