استان های حاشیه دریای خزر
ظرفیت گسترده استان‌های شمالی در حوزه اقتصاد دریایی شکوفا شود 09 آبان 1402
استاندار گیلان در دیدار دستیار وزیر امور خارجه در امور دریای خزر:

ظرفیت گسترده استان‌های شمالی در حوزه اقتصاد دریایی شکوفا شود

استاندار گیلان گفت: باید با وجود ظرفیت های بسیار زیاد و گسترده ایران و استان های حاشیه دریای خزر، این ظرفیت در حوزه اقتصاد دریایی شکوفا شده و سهم ما از اقتصاد این دریا افزایش یابد.