استان‌های مرکزی و جنوبی
مهاجرت ۸۰۰ هزار نفر به استان‌های شمالی به خاطر تغییرات اقلیمی 11 بهمن 1402

مهاجرت ۸۰۰ هزار نفر به استان‌های شمالی به خاطر تغییرات اقلیمی

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در دو سال اخیر ۸۰۰ هزار نفر از استان‌های مرکزی و جنوبی کشور به دلیل تغییرات اقلیمی به استان‌های شمالی مهاجرت کردند.