استاندار گیلان،کشتارگاه صنعتی،دام و طیور
19 دی 1400

بازدید شبانه استاندار گیلان از یک کشتارگاه صنعتی طیور

استاندار گیلان از یک کشتارگاه صنعتی طیور در رشت بازدید و بر تداوم نظارت ها برای عرضه کالا مطابق با نرخ مصوب تأکید کرد .