استاندار گیلان،راه و شهر سازی گیلان،ماکان پدرام،سایت ۶۲۴ واحدی،تولید مسکن
09 دی 1400
با حضور استاندار گیلان صورت گرفت:

بازدید از پروژه در دست ساخت جهش تولید مسکن دررشت

عباسی استاندار گیلان در راس هیاتی با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیر کل بنیاد مسکن و مدیرکل راه وشهرسازی گیلان از سایت 624 واحدی جهش تولید مسکن در رشت بازدید کردند.