استاندار ،راه اهن رشت کاسپین،اسدلله عباسی
16 آبان 1400

بازدیداسدلله عباسی استاندار گیلان از روند احداث و تکمیل پروژه راه آهن رشت – کاسپین

استاندار گیلان (یکشنبه) 16 آبان از روند احداث و تکمیل پروژه راه آهن رشت - کاسپین بازدید کرد.