استانداری گیلان،شهرجدید،معاون حقوقی رییس جمهور
سه شهرجدید به استان گیلان اضافه شد 17 اسفند 1401
استاندار گیلان:

سه شهرجدید به استان گیلان اضافه شد

استاندار گیلان از افزودن سه شهر جدید به شهرهای استان خبر داد و گفت: در اجرای تبصره 5 ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری روستاهای " طاهر گوراب، چوکام و ضیابر" به عنوان شهرهای جدید استان گیلان تصویب و اعلام شدند.