استاندارگیلان
بدون پیوست رسانه‌ای هیچ موفقیتی حاصل نمی‌شود 26 اسفند 1402
استاندار گیلان در نشست صمیمی با اصحاب رسانه:

بدون پیوست رسانه‌ای هیچ موفقیتی حاصل نمی‌شود

نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه نگاه دولت سیزدهم ارتباط دوسویه و اعتماد به اصحاب رسانه است، گفت: تنها راه مقابله با سیاست خصمانه دشمن بهره‌مندی از ظرفیت اصحاب رسانه است و معتقدم که بدون پیوست رسانه‌ای هیچ موفقیتی حاصل نمی‌شود.

جلسه پیگیری ویژه مسائل و توسعه گیلان برگزار شد 04 آبان 1402
با حضور رئیس جمهوری و استاندار گیلان؛

جلسه پیگیری ویژه مسائل و توسعه گیلان برگزار شد

جلسه پیگیری ویژه مسائل و توسعه استان گیلان با حضور رئیس جمهور و استاندار در تهران برگزار شد.