ارسلان زارع،علوم پزشکی گیلان،سند ملی واکسیناسیون،پیشگیری۲۵ برابری،سویه امیکرون
07 دی 1400
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نشست بررسی وضعیت پیشرفت اجرای سند ملی واکسیناسیون استان بیان کرد؛

پیشگیری ۲۵ برابری از ابتلا به سویه امیکرون با تزریق دز یادآور

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در تشریح آخرین وضعیت پیشرفت اجرای سند ملی واکسیناسیون در استان از تزریق ۹۴.۵ درصدی دز اول خبر داد و تزریق دز یادآور را ۲۵ برابر در پیشگیری از سویه امیکرون، موثر دانست.