اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان منصوب شد 29 تیر 1402
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان منصوب شد

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان منصوب شد

عبدالرضا علی پناه به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان منصوب شد.