اداره درست کشور
انتخابات قوی یکی از ارکان اداره درست کشور است 10 اسفند 1402
رهبر معظم انقلاب:

انتخابات قوی یکی از ارکان اداره درست کشور است

رهبر انقلاب اسلامی فرمودند: انتخابات قوی و پُر شور یکی از ارکان اداره درست کشور است.