اخلال در برگزاری انتخابات
تشدید اختلال‌های اینترنت در دو هفته اخیر 19 تیر 1403

تشدید اختلال‌های اینترنت در دو هفته اخیر

کارشناسان فنی و امنیتی نیز تشدید اختلال‌ های اخیر را تایید می‌کنند و به گفته آنها حتی استریمر‌ها نیز در چند روز اخیر با اختلا‌ل‌ های جدی مواجه شدند و در پخش زنده هم چالش داشتند