اخراج اساتید
در دولت احمدی نژاد بازنشسته اجباری می کردند در دولت رئیسی اخراج! 07 شهریور 1402
صادق زیباکلام:

در دولت احمدی نژاد بازنشسته اجباری می کردند در دولت رئیسی اخراج!

زیباکلام با انتقاد از رویه غیرقانونی در اخراج و برکناری اساتید دانشگاه ها می گوید: فارغ از مسائل سیاسی اولین و مهمترین پرسشی که مطرح می شود این است که در این اتفاقات قانون، اصول و ضوابط کجا هستند؟