احداث رستوران آبی و برج پرنده نگری
احداث رستوران آبی و برج پرنده نگری در تالاب عینک رشت 15 شهریور 1402

احداث رستوران آبی و برج پرنده نگری در تالاب عینک رشت

رئیس شورای شهر رشت با اذعان به اینکه تالاب عینک یک ظرفیت و موهبت الهی است که سال‌ها به حال خود رها شده بود، گفت: احداث رستوران آبی و برج پرنده نگری در تالاب عینک رشت جزو طرح‌های پیشنهادی مشاور و در دست بررسی است.