اب و فاضلاب گیلان،جشنواره پژوهش ،۲ طرح،مژگان امیدی،معاون منابع انسانی
07 دی 1400

حضور شرکت آب و فاضلاب گیلان در جشنـواره پژوهش و فناوری وزارت نیـرو

شرکت آب و فاضلاب گیلان با 2 طرح پژوهشی، یک اختراع و 25 مقاله در جشنـواره پژوهش و فناوری وزارت نیـرو حضور یافت.