ابراهیم رئیسی
آقای رئیسی یک‌طرفه سخنرانی می‌کنید؛ 10 دی 1402

آقای رئیسی یک‌طرفه سخنرانی می‌کنید؛

روزنامه جمهوری اسلامی به ابراهیم رئیسی طعنه زد و خطاب به او گفت: فقط یکطرفه سخنرانی می‌کنید