آموزش و پرورش گیلان
آغاز فرایند شناسایی معلمان نمونه در استان گیلان 23 اسفند 1401

آغاز فرایند شناسایی معلمان نمونه در استان گیلان

معاون پژوهش ، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش گیلان از فرصت فرهنگیان تا ۲۳ اسفند برای ورود به سامانه LTMS جهت ثبت نام برای شناسایی معلمان نمونه خبر داد