آش نخورده و دهان سوخته
آقای رئیسی! این چه عقلانیتی است که مانع پیوستن دولت روحانی به FATF شدید اما حالا خودتان همان مقررات را بدون پیوستن انجام می‌دهید؟ 23 مهر 1402
روزنامه هم‌میهن مطرح کرد:

آقای رئیسی! این چه عقلانیتی است که مانع پیوستن دولت روحانی به FATF شدید اما حالا خودتان همان مقررات را بدون پیوستن انجام می‌دهید؟

روزنامه هم میهن پرسید: این چه عقلانیتی است که تمام توان خود را بسیج کردید تا مانع پیوستن دولت پیش به FATF و پالرمو و CFT شود و حالا خودتان بدون پیوستن آن را انجام می‌دهید؟