آزاد راه قزوین – رشت
تکمیل آزاد راه کام مسافران نوروزی را شیرین کرد 11 فروردین 1403
استاندار گیلان:

تکمیل آزاد راه کام مسافران نوروزی را شیرین کرد

استاندار گیلان با بیان اینکه مردم با افتتاح باقیمانده آزاد راه قزوین - رشت طعم شیرین سفرهای نوروزی را چشیدند، گفت: نباید زحمات دولت، نظام و نیز صبوری مردم را کمرنگ نشان داد.