آب و فاضلاب گیلان
بهره برداری از ۵۳ پروژه آب و فاضلاب گیلان با اعتباری بیش از ۱۹۷۰ میلیارد ریال 04 شهریور 1402
با حضور استاندار گیلان انجام شد

بهره برداری از ۵۳ پروژه آب و فاضلاب گیلان با اعتباری بیش از ۱۹۷۰ میلیارد ریال

بهره برداری از 53 پروژه آب و فاضلاب گیلان با اعتباری بیش از 1970 میلیارد ریال با حضور استاندار گیلان انجام شد