آب نمای موزیکال بوستان ملت رشت
تبدیل تالاب عینک به قطب گردشگری/ نگاه مثبت به جذب سرمایه گذار در اجرای پروژه تالاب عینک 15 مهر 1402
رئیس شورای شهر رشت:

تبدیل تالاب عینک به قطب گردشگری/ نگاه مثبت به جذب سرمایه گذار در اجرای پروژه تالاب عینک

رئیس شورای شهر رشت گفت: معتقدم باید به شهردار اعتماد کرد و یقینا وقتی شهردار به دنبال اجرای این پروژه است تمامی جوانب را بررسی کرده و ان شاا با اجرای پروژه سرمایه گذاری ، وضعیت تالاب رشت رو به بهبود و به قطب گردشگری رشت تبدیل شود.