آب بهای کشاورزی،وحید خرمی،شالیزارهای گیلان
آب بهای کشاورزی گیلان طبق قانون محاسبه می‌شود 13 بهمن 1401
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان:

آب بهای کشاورزی گیلان طبق قانون محاسبه می‌شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان : آب بهای کشاورزی بر اساس قانون تثبیت آب بهای زراعی محاسبه می شود.