کدام استان ها بیشترین و کمترین مشارکت را در انتخابات داشتند؟

تکتم نیوز/دور اول و دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری، هشتم و پانزدهم تیر برگزار شد. جدول زیر، آمار ترتیبی مشارکت استان ها در انتخابات ۱۴۰۳ را نشان می‌دهد،که استان خراسان جنوبی در هر دو دور انتخابات ریاست‌جمهوری بیشترین و استان کردستان، کمترین مشارکت را داشت. آمار ترتیبی مشارکت استان ها در انتخابات ۱۴۰۳ را در جدول زیر ببینید.

  • منبع خبر : تجارت نیوز