روزنامه کیهان بخاطر یک رفتار غیرحرفه‌ای عذرخواهی و اظهار امیدواری کرد که خوانندگان گرامی نیز با توجه به توضیح آن، عذر تقصیر این روزنامه را بپذیرند

تکتم نیوز/روزنامه کیهان بخاطر یک رفتار غیرحرفه‌ای عذرخواهی و اظهار امیدواری کرد که خوانندگان گرامی نیز با توجه به توضیح آن، عذر تقصیر این روزنامه را بپذیرند.

، در یادداشت کیهان یکشنبه (۱۳ خرداد ۱۴۰۳) با عنوان«طرف درست تاریخ» که موضوع آن،نقش ماندگار و هدایتگر نامه اخیر رهبر معظم انقلاب برای جوانان دانشجوی آمریکا و گستره استقبال دانشجویان و صاحبنظران آمریکائی و اروپایی از آن بود، بخش‌هائی از نامه حضرت آقا به‌گونه‌ای نامنسجم نقل شده بود که احتمال داشت و دارد، به روال روان و حکیمانه این سند تاریخی لطمه بزند. توضیح آن که نقل بخش‌هائی از نامه یاد شده در یک یادداشت طبیعی است ولی گزینش این بخش‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که خواننده را در کشف و درک دقیق آنچه حضرت آقا در نظر داشته‌اند با دشواری روبه‌رو کند و متأسفانه این بی‌دقتی در یادداشت میهمان کیهان یکشنبه رخ داده بود.

کیهان ضمن پوزش از ساحت مقدس رهبر معظم انقلاب، امیدوار است که خوانندگان گرامی نیز با توجه به توضیح مورد اشاره، عذر تقصیر ما را بپذیرند.