جمعی از کارکنان شاغل در شرکت آبفای گیلان از تبعیض و ظلم به خود در دریافت حقوق خبر داده‌اند درحالی‌که مدیر استانی آن‌ها می‌گوید: «بر اساس چابک سازی صورت گرفته، پرداخت حقوق کارکنان درگرو وصول مطالباتی است که باید از مشترکین ستانده شود»

تکتم نیوز/ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در شهری موجب شد تا اعتبارات این مجموعه‌ها به حداقل نصف، تقلیل پیدا کند و این مهم در کنار افزایش تورم و کاهش درآمد وصولی شرکت آبفا، موجب شد تا فشار مضاعفی به منابع ارزشمند نیروی انسانی وارد شود.
طرحی که با کاهش درآمدها موجب افزایش نارضایتی کارکنان شد
این روزها برخی از کارکنان رسمی و شرکتی شرکت آب و فاضلاب استان در شهرستان‌های کم برخوردار که ازقضا هزینه‌های عملیات اجرای طرح‌ها در آن به سبب موقعیت جغرافیای بسیار زیاد و درآمد وصولی آن‌ها نیز به سبب شرایط اقتصادی حاکم در جامعه، کم است نسبت به پرداخت معوقات اصل حقوق اعتراضاتی را در محافل حقیقی و مجازی مطرح کرده‌اند.
کارکنان آبفای شهرستان‌های گیلان: به ما ظلم شده است!
نیروهای شاغل در آبفای شهرستان‌های گیلان مدعی هستند که اخیراً از طرف مدیران شرکت آب و فاضلاب گیلان تبعیضی بی‌سابقه علیه کارکنان ادارات تحمیل‌شده که غیرقابل‌چشم‌پوشی است.
کارکنان آب و فاضلاب در شهرستان‌های گیلان می‌گویند: « این انصاف نیست که مدیران ستادی در گیلان به‌راحتی اصل حقوق و مزایای خود را به‌موقع و به‌اندازه دریافت کنند اما ما همچنان چشم‌انتظار اصل حقوق خود باشیم.»
آبفایی‌های شهرستان‌های کم برخوردار نظیر شفت، رضوانشهر، سیاهکل و … می‌گویند: « نیروهای شاغل در آبفای رشت نیز حقوق خود را همانند ستاد آب و فاضلاب استان تمام و کمال دریافت می‌کنند اما نسبت به آن‌ها ظلمی آشکار شده است.»
به گفته نیروهای شاغل در ادارات شهرستان‌های گیلان، حق اعتراض و انتقاد برای آن‌ها باقی نمانده و در صورت انتقاد مشهود، تبعید در انتظار نیروهای رسمی و اخراج در انتظار نیروهای کارگری و شرکتی است.»
آبفای گیلان: پرداخت حقوق منوط به تحقق درآمدی است
این در حالی است که علیرضا غیاثی مدیرعامل شرکت و آب و فاضلاب گیلان می‌گوید: «شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ازجمله شرکت‌های غیردولتی است که موظف است از طریق تولید (تصفیه) و توزیع (فروش) هزینه‌های خود را تأمین کند.»
به گفته وی، مجموع درامدهای شرکت از فروش انشعاب و فروش آب صرف هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری می‌شوند و این هزینه‌ها از خرید و تأمین نیازهای اولویت‌دار تأمین آب مانند خرید کلر و نگهداری تأسیسات تا پرداخت حقوق کارکنان را شامل می‌شود.
آن‌گونه که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اذعان کرده، بودجه شرکت در مجمع عمومی سالیانه شرکت به تصویب می‌رسد و بر اساس تحقق، حقوق و مزایا به کارکنان تعلق می‌گیرد.
آبفای گیلان چابک شده است
غیاثی این را هم گفته که پس از یکپارچه‌سازی شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی که گیلان مسئولیت تأمین و توزیع بیش از یک هزار و ۷۰۰ روستای استان را تقبل کرد، این شرکت با چالش تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری مواجه شد، به‌نحوی‌که پرداخت حقوق کارکنان دچار ضعف و نقصان شد و بنابراین شرکت تصمیم گرفت با توجه به نیاز و موازین قانونی نسبت به چابک سازی خود اقدام کند تا هرکدام از مناطق مختلف استان که تحت مدیریت یک شهرستان اداره می‌شوند، نسبت به دریافت مطالبات معوقه خود اقدام کند.
برخی از ادارات شهرستانی قادر به وصول مطالبات نیستند
مدیرعامل شرکت آبفای گیلان برای اثبات این تصمیم شرکت به مثالی اشاره می‌کند و می‌گوید: منطقه‌ای در استان وجود دارد که بیش از سه میلیارد تومان مطالبه دارد و حقوق و مزایای کارکنان آن تنها با تأمین ۲۰۸ میلیون تومان پرداخت می‌شود اما منطقه مورداشاره در موعد مقرر نتوانسته منابع خود بابت مصارف مختلف را تأمین کند ازاین‌رو شرکت با پرداخت حقوق بخش مربوط به خود که پرداخت بر اساس حکم کارگزینی است را انجام داده و پرداخت مزایا را منوط به انجام وظایف کارکنان در بخش‌های مرتبط دانسته و از پرداخت مزایا در صورت وجود منابع امتناع نکرده است.