۰ تکتم نیوز/مشخصات بالگرد حامل رییس جمهور و همراهانش که دچار سانحه شد

تکتم نیوز/مشخصات بالگرد حامل رییس جمهور و همراهانش که دچار سانحه شد

  • منبع خبر : تجارت نیوز