ماهواره‌های متعددی در حال ساخت و ماهواره‌هایی آماده پرتاب داریم. سعی می‌کنیم ماهواره‌های متعددی را به شکل سنجشی داشته باشیم.

تکتم نیوز/زارع پور وزیر ارتباطات امروز (چهارشنبه ۲۹ فروردین) در حاشیه نشست هیئات دولت گفت: از جمله کارهای مشترک ما و دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته، هوشمندسازی خدمات بود؛ پارسال پنجره واحد دانشگاه‌ها فعال شد که ۲۶۰ دانشگاه به آن متصل شدند و این کار در ارزیابی اتحادیه بین‌المللی مخابرات منتخب شد که مایه افتخار است.
وزیر ارتباطات در اربطه با پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تصریح کرد: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هم سال قبل از آن در این اتحادیه مورد تقدیر قرار گرفته بود. امسال مسیر هوشمندسازی دولت را دنبال خواهیم کرد و سال گذشته ۷۰ درصد خدمات دولت از طریق پنجره داده می‌شد و ۱۲ درصد از آن هوشمند بوده و تلاش می‌کنیم امسال این میزان به ۳۰ درصد برسد.
وزیر ارتباطات در خصوص افزایش سرعت اینترنت گفت: امسال انشالله نسبت به سال قبل به میزان ۵۰ درصد به سرعت اینترنت تا پایان سال اضافه خواهد شد و داشبوردی نیز تهیه شده است که مردم می توانند در آن از وضعیت سرعت اینترنت کشور با خبر شوند.
زارع پور در رابطه با آمادگی کشور در رابطه با پرتاب ماهواره ها اظهار داشت: ماهواره‌های متعددی در حال ساخت و ماهواره‌هایی آماده پرتاب داریم. سعی می‌کنیم ماهواره‌های متعددی را به شکل سنجشی داشته باشیم؛ یعنی چند ماهواره تصویربرداری در فضای کشور وجود داشته باشد.
وزیر ارتباطات در رابطه با تولید تلفن همراه گفت: تولید گوشی با وزارت صمت است.برای تولید گوشی ایرانی یک برنامه ای را با دوستان در وزارت صمت دنبال می کنیم.
وزیر ارتباطات در رابطه با یک شرکت تقلبی با نام نوکیا گفت: مورد بحث یک بحث حقوقی است؛ آنها ادعا می کنند و مستنداتی دارند که از نوکیا اجازه گرفتند و خلاف این هم ادعاهایی وجود دارد که در حال بررسی است ولی در حوزه کاری ما نیست و وزارت صمت باید اظهارنظر بکند.وضوع یک بحث اختلافی است و شکایتی هم صورت گرفته و در دادگاه در حال بررسی است.