با دستور شهردار رشت عملیات روکش آسفالت مناطق پنج گانه رشت توسط سازمان عمران و بازآفرینی در حال اجرا است.

به گزارش تکتم نیوز، عملیات روکش آسفالت مناطق پنج گانه رشت با دستور «رحیم شوقی» شهردار رشت،توسط سازمان عمران و بازآفرینی با هدف بهبود مسیر رفت و آمد و خدمات رسانی شایسته به شهروندان در حال انجام است.