صحبت‌های بسیار مهم کاظم صدیقی در رابطه با انحلال موسسه، سند زدن ملک مورد مناقشه به نام حوزه، ایجاد تغییرات در نفرات حوزه و‌ ماجرای اعتماد و‌ غفلتی که در این مورد شده بود.

تکتم نیوز،این روزها انتشار گزارش زمین‌خواری ۱۰۰۰ میلیاردی صدیقی بازتاب زیادی در رسانه ها داشته با واکنش های مختلفی همراه بوده است.کاظم صدیقی ابتدا منکر این قضایا شده و مدعی شد که امضایش را جعل کرده و بی خبر از وی این زمین ها را به نامش زده اند!

حال ایشان در اظهارنظری جدید ضمن عذرخواهی از مردم می گوید:

حوزه علمیه امام خمینی(ره) لازم داشت یک مرحله پیش حوزوی داشته باشد و تصمیم گرفتیم موسسه‌ای ثبت کنیم

در تاسیس موسسه غفلتی صورت گرفت که این غفلت از ناحیه من بود، نباید اعتماد می‌کردم.

از اعضای موسسه آگاهی نداشتم و از وقوع غفلت در محضر خداوند استغفار می‌کنم و از مردم با همه وجودم عذرخواهی می‌کنم

اموال حوزه با تاسیس موسسه جابجا نشده است.

موسسه منحل شد و ملک مزبور رسما به حوزه منتقل شده و به ثبت رسمی رسیده است.

توقع دارم در نظارت اگر به موردی رسیدند که از نظر قانونی جای مواخذه وجود دارد اعم از آشنایان و‌ غیر آشنایان در اجرای قانون حتما به حساب اشخاص رسیدگی شود.