۰ تکتم نیوز/در شش سال گذشته کدام استان ها بیشترین و کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند؟ نرخ بیکاری یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی در جوامع محسوب می شود. این نرخ نشان می دهد که در یک دوره زمانی مشخص از مجموع افراد ۱۵ ساله و بیشتری که به دنبال […]

تکتم نیوز/در شش سال گذشته کدام استان ها بیشترین و کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند؟
نرخ بیکاری یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی در جوامع محسوب می شود. این نرخ نشان می دهد که در یک دوره زمانی مشخص از مجموع افراد ۱۵ ساله و بیشتری که به دنبال کار بوده اند، ‌چه تعداد بیکار مانده‌اند. از سال ۹۷ تا پایان پاییز امسال این نرخ در کل کشور در محدوده ۷٫۶ تا ۱۴٫۶ درصدی قرار داشته است.

البته آنچه گفته شد تصویری از نوسانات نرخ بیکاری در کل کشور محسوب می شود. این نوسانات در میان استان های مختلف یکسان نبوده است. بررسی ها حاکی از آن است که بیشترین مقدار نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۷ به نام استان چهارمحال و بختیاری ثبت شده است. به بیان دقیق تر در بهار ۹۷ از هر ۱۰۰ نفر فرد جویای کار در استان چهارمحال و بختیاری،‌ بالغ بر ۲۲ نفر بیکار مانده اند. این نرخ کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در بهار ۹۷ و در شش سال گذشته محسوب می شود.

در مقابل استان خراسان جنوبی با ثبت نرخ بیکاری ۴ درصدی کمترین میزان این نرخ را در بهار ۹۹ و در شش سال گذشته در میان استان‌ها داشته به ثبت رسانده است. بررسی ها حاکی از آن است که این استان در ۶ ساله گذشته سه مرتبه کمترین نرخ بیکاری را در میان استان ها داشته است.

استان کرمانشاه ۵ بار بیشترین و استان های زنجان و خراسان رضوی ۳ بار کمترین نرخ بیکاری را در میان استان های مختلف به خود اختصاص داده اند. بدین ترتیب نام این استان ها به عنوان پرتکرارترین مناطق کشور در ثبت بالاترین و کمترین نرخ بیکاری فصلی طی شش سال گذشته مطرح شده است.

دره و قله بیکاری در ۶ سال گذشته
نرخ بیکاری یکی از مهم ترین شاخص‌هایی اقتصادی در هر جامعه ای محسوب می‌شود. کاهش این نرخ و افزایش اشتغال و نرخ مشارکت می‌تواند منجر به بهبود اوضاع درآمدی خانوارها گردد و افزون بر افزایش رفاه آن‌ها،‌ امنیت جامعه را بالا برده و بر خصیصه‌های فرهنگی و اجتماعی اثر بگذارد.

بررسی داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد، از سال ۹۷ تا کنون نرخ بیکاری در بازه ۷٫۶ تا ۱۴٫۶ نوسان داشته است. به بیان دقیق‌تر در پاییز ۱۴۰۲ از هر ۱۰۰ فرد جویای کار ۱۵ ساله و بیشتر، بالغ بر ۷ نفر موفق به پیدا کردن شغل نشده اند. این رقم کمترین نرخ ثبت شده از بیکاری کل کشور در دوره ۶ ساله تحت بررسی بوده است. در زمستان ۸۹ نیز،‌ ۱۴٫۶ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر که به دنبال کار بوده اند، در جست وجوی شغلی ناکام مانده‌اند. این عدد بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده از سال ۹۷ تا کنون بوده است.

آنچه تا کنون مطرح شده مربوط به نرخ بیکاری کل کشور بوده است. این نرخ در استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت داشته است. هدف از این گزارش بررسی این موضوع است که نرخ بیکاری از سال ۹۷ تا پایان پاییز امسال در کدام استان‌ها بیشترین و در کدامیک کمترین مقدار را داشته است.

مفاهیم بازار کار در یک نگاه کلی
در مفاهیم بازار کار افراد ۱۵ ساله و بیشتر به عنوان جمعیت در سن کار شناخته می‌شوند. از میان افراد در سن کار گروهی تمایل و توان مشارکت در بازار کار را دارند. بنابراین به منظور پیدا کردن کار، اقدام به جست و جوی شغلی می‌کنند. به این گروه افراد «فعال» گفته می‌شوند.

ثبت بالاترین نرخ بیکاری ۶ سال گذشته در استان چهارمحال و بختیاری
مشاهدات حاکی از آن است که از بهار ۹۷ تا کنون، ‌نرخ بیکاری در میان استان های مختلف در بازه ۴ تا ۲۲٫۷ درصد قرار داشته است.بررسی ها نشان می دهد در بهار سال ۹۷ نرخ بیکاری در استان چهارمحال و بختیاری به ۲۲٫۷ درصد رسیده است. بدین ترتیب این استان رکوردار بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در میان استان ها از سال ۹۷ تا پایان پاییز امسال بوده است. البته این استان در شش سال اخیر دو بار دیگر بیشترین مقدار نرخ بیکاری را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده است.

گزارشات مرکز آمار نشان می‌دهد استان کرمانشاه پرتکرارترین استان در رتبه بندی بیشترین نرخ بیکاری بوده است. به بیان دقیق تر از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان پاییز ۱۴۰۲،‌ این استان ۵ بار، کمترین نرخ بیکاری را در میان دیگر استان‌ها داشته است. سیستان و بلوچستان، کردستان و هرمزگان نیز در این بازه زمانی ۴ بار بیشترین نرخ بیکاری را در مقایسه با دیگر استان‌ها به ثبت رسانده اند. بررسی ها نشان می دهد آذربایجان غربی ۲ بار و لرستان نیز یک بار بالاترین نرخ بیکاری را طی شش سال بررسی شده، تجربه کرده اند.

پرتکرارترین استان ها در ثبت کمترین نرخ بیکاری طی ۶ سال گذشته
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد از بهار سال ۹۷ تا پایان پاییز امسال استان خراسان جنوبی با ثبت نرخ بیکاری ۴ درصدی در بهار ۹۹ کمترین مقدار این نرخ را به خود اختصاص داده است. نام این استان در پاییز و زمستان ۹۸ نیز در این لیست به چشم می‌خورد. بدین ترتیب استان خراسان جنوبی ۳ بار در ۶ سال گذشته کمترین نرخ بیکاری را در میان استان ها داشته است. افزون بر خراسان جنوبی، ‌سمنان و همدان نیز ۳ بار پایین ترین نرخ بیکاری را نسبت به دیگر استان ها به خود اختصاص داده اند.

بررسی‌ها نشان می دهد، زنجان و خراسان رضوی هریک ۴ بار و مازندران ۲ بار عنوان کمترین نرخ بیکاری را در مقایسه با دیگر استان ها از ابتدای بهار ۹۷ تا پایان پاییز امسال داشته اند. مرکزی، ‌ایلام،‌ قزوین، تهران، آذربایجان غربی و خراسان شمالی دیگر استان هایی هستند که در شش ساله گذشته یک مرتبه کمترین نرخ بیکاری را نسبت به دیگر استان‌ها داشته اند.