۰ تکتم نیوز/نامگذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب از سال ۱۳۸۷ با رویکرد اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

تکتم نیوز/نامگذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب از سال ۱۳۸۷ با رویکرد اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

  • منبع خبر : اعتماد آنلاین