رضا صالحی امیری، وزیر اسبق ارشاد گفت: ما با پدیده‌ای به نام گسترش روز افزون لشکر گرسنگان مواجه هستیم. به جامعه‌ای که شش دهک آن گرسنه می‌خوابند، نمی‌توانید بگویید حکمرانی ما مطلوب است.

تکتم نیوز/رضا صالحی امیری، وزیر اسبق ارشاد در هفدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران گفت: پدیده ناامیدی و یأس هر روز به کاهش سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. ما قدرت اجتماعی را از دست دادیم و شکاف‌های اجتماعی در جامعه عمیق شد و الآن در مرز گسل هستیم.
، مهمترین محور‌های سخنان صالحی امیری در ادامه آمده است:

همه نهاد‌های فرهنگی به یک بن‌بست رسیده‌اند و فاقد گفتمان و ایده برای عبور از وضع موجود هستند.

جامعه به شدت مسیر تغییر پیش گرفته و نظام تصمیم‌گیری سیاست‌های قبلی خودش را دنبال می‌کند.

مسأله اصلی جامعه ایران فقدان الگوی حکمرانی مطلوب است و چند سال گذشته در لوپ حکمرانی معیوب گیر افتاده‌ایم.

مسأله انتخابات در ساختار حکمرانی معیوب، تحول گرایی نیست.

مسأله مهم جامعه ایران بحث کارآمدی است و فقدان کارآمدی و ناتوانی در پاسخگویی به سؤالات جامعه یکی از شاخص‌های حکمرانی معیوب است.

کارآمدی عنصری است که در سفره مردم دیده می‌شود و نیاز به سخنرانی ندارد.

ما با پدیده‌ای به نام گسترش روز افزون لشکر گرسنگان مواجه هستیم.

به جامعه‌ای که شش دهک آن گرسنه می‌خوابند، نمی‌توانید بگویید حکمرانی ما مطلوب است.

یکی از موانع جدی ما فقدان نظام اجتماعی کارآمد است.

آیا می‌توانیم با جوانان و زنان در کف خیابان صحبت کنیم؟

با پدیده چای دبش شش درصد اعتماد عمومی کاهش پیدا می‌کند.

  • منبع خبر : انتخاب