با توجه به بارش سنگین برف، شبکه های انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای گیلان در تامین برق مطمئن و پایدار موفق بودند.

تکتم نیوز/حسن قنبرزاده معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای گیلان با اشاره به بارش برف سنگین گفت: با وجود شرایط ناپایدار جوی و بارش سنگین برف که از شامگاه روز یکشنبه ۶ اسفند آغاز و تا صبح روز سه شنبه ۸ اسفند ادامه داشت، شبکه انتقال و فوق توزیع استان از پایداری مناسبی برخوردار بوده و وقفه‌ای در تحویل انرژی پست‌ها صورت نگرفت.
قنبر زاده با بیان اینکه این موفقیت نتیجه برنامه ریزی است، اضافه کرد: این موفقیت، حاصل برنامه‌ریزی و آمادگی ایجاد شده از ماه‌ها قبل و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نظیر شناسایی نقاط گلوگاهی، تقویت شبکه و همچنین تلاش دست جمعی کارکنان شرکت برق منطقه‌ای گیلان و پیمانکاران تعمیر و نگهداری بوده است.
معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای گیلان با اشاره به شدت بارش برف، گفت: بارش برف در برخی از مناطق مانند ناحیه جنوب استان که کوهستانی و جنگلی می‌باشد به حدی بود که برغم تمامی اقدامات انجام شده، بر اثر شکستگی درختان و برخورد با خطوط، در چندین مورد خطوط انتقال و فوق توزیع دچار مشکل شدند که البته با انجام مانورهای مناسب بغیر از موارد محدود قطع وصل ، وقفه‌ای در تحویل انرژی از پست های انتقال وفوق توزیع نیروی برق به وجود نیامد.
وی افزود: خطوط این ناحیه علاوه بر اینکه در فصل زمستان در معرض اتصالی با درختان قرار دارند، در فصل پاییز همزمان با وزش بادهای گرم جنوبی و در فصل تابستان با افزایش شکم سیم به دلیل افزایش بار شبکه و نزدیک شدن سیم ها به درختان در معرض خطر اتصالی با درختان و خروج قرار می گیرند.
قنبرزاده در خصوص حل این مشکل گفت: رفع این مشکل و پاکسازی درختان در حریم خطوط این ناحیه از اهمیت بسزایی در حفظ پایداری شبکه برق، برخوردار است و نیازمند اقدامات وهمکاری ویژه از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان است.