به گفته مدیرعامل شرکت آبفای گیلان، با هدف افزایش دقت در اندازه‌گیری مصارف شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکین از ابتدای سال تاکنون بیش از هفت هزار ۷۷۵ کنتور خراب در استان گیلان تعویض و ساماندهی شده است.

تکتم نیوز/علیرضا غیاثی مدیرعامل شرکت آبفای گیلان عصر امروز در رشت با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از هدر رفت آب و کاهش آب به‌حساب نیامده، شناسایی کنتورهای خراب و تعویض به‌موقع آن‌هاست، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون هفت هزار و ۷۷۵ فقره کنتور خراب در استان تعویض و ساماندهی شده است.
وی با بیان اینکه ساماندهی کنتورهای خراب و انشعابات غیرمجاز از اهداف کلان شرکت برای رسیدن به وضعیت مطلوب شبکه توزیع آب است، افزود: این اقدامات به‌منظور بهینه‌سازی فرآیند تولید، توزیع و مصرف آب و همچنین استفاده صحیح و قانونی از آب شرب برای مشترکین است.
مدیرعامل شرکت آبفای گیلان با بیان اینکه شناسایی کنتورهای خراب ازجمله وظایف مأمورین قرائت کنتور است، گفت: تعویض این کنتورها ضمن محاسبه دقیق مصارف مشترکین، تأثیر بسزایی در مدیریت مصرف آب نیز خواهد داشت.
به گفته غیاثی، از مجموع کنتورهای تعویض شده در گیلان از ابتدای امسال تاکنون، پنج هزار و ۶۹۲ فقره خانگی، یک هزار و ۲۶۵ فقره غیر خانگی و ۸۱۸ فقره مربوط به اقامتگاه موقت است.
به گزارش فارس، تعداد مشترکین برخوردار از آب شرب بهداشتی در حوزه شهری ۵۶۱ هزار و ۶۲۳ و در حوزه روستایی ۶۳۵ هزار و ۴۸۰ مشترک هستند.